29․04․2019

Միքաելյան Վիրաբուժության ինստիտուտ ՓԲԸ

Միքաելյան Վիրաբուժության ինստիտուտ ՓԲԸ և Մարգ Ֆարմացիաի համագորցակցության արդյունքում տեղադրվել է 4 հատ պացիենտ մոնիտոր