Emed Artro Էլեկտրովիրաբուժական միավոր

Ապրանքի կոդ
Գին

Smart Device համակարգ,

InTouch Էկրան,

Միաբևեռ կտրման ռեժիմ տարբեր հեմոստազի աստիճանով,

Միաբևեռ հարկադիր կոագուլյացիայի ռեժիմ՝ տարբեր աստիճանի ինտենսիվությամբ,

Բարձր մասնագիտացված երկբևեռ CUT և COAG ռեժիմներ,

Հասանելի են տարբեր լեզուներ,

SpectrumResult – ավտոմատ բոլոր ելքային պարամետրերի կարգավորում։

CUT մասնագիտացված երկբևեռ կտրում` աղի լուծույթում,

COAG մասնագիտացված երկբևեռ կոագուլյացիա` աղի լուծույթում,

MONO CUT միաբևեռ կտրում` տարբեր աստիճանի հեմոստազով,

MONO COAG միաբևեռ հարկադիր կոագուլյացիա` տարբեր աստիճանի ինտենսիվությամբ,

Ավտոmat Թեստավորում,

Պաշտպանություն գերծանրաբեռնվածությունից,

SDS համակարգ,

Spectrum արդյունք,

Սենսորային էկրան,

Երկբևեռ կտրման առավելագույն հզորությունը՝ 250 Վտ,

Երկբևեռ կոագուլյացիայի առավելագույն հզորությունը՝ 200 Վ,

Միաբևեռ կտրման առավելագույն հզորությունը՝ 200 Վտ,

Միաբևեռ հարկադիր կոագուլյացիա առավելագույնը 180 Վտ,

Գեներատորի աշխատանքի հաճախականությունը՝ 333 կՀց։