SIMAD Moonray PRECISIO mobile C-arm

Ապրանքի կոդ
Գին

Բացարձակ անվտանգ է, քանի որ Moonray PRECISIO- ն կարող է վերափոխվել շարժիչային տարբերակից մեխանիկականի և հակառակը: M2M համակարգը ապահովում է բարձրակարգ անվտանգություն:

Բացարձակ անվտանգ է, քանի որ Moonray PRECISIO- ն կարող է վերափոխվել շարժիչային տարբերակից մեխանիկականի և հակառակը: M2M համակարգը ապահովում է բարձրակարգ անվտանգություն:

 

Աստիճանական վերահսկիչն (ջոյսթիկը) ապահովում է համամասն շարժման արագությունը՝ բացարձակ ճշգրիտ դիրքավորման համար։

 

Կառավարման վահանակի երկու վերահսկիչների (ջոյսթիկների) հրամանների միջոցով Moonray PRECISIO- ն հնարավոր է տեղաշարժել առավելագույն ճշգրտությամբ (0,1 ° ճշգրտություն բոլոր շարժումներում): Վերահսկվող ճշգրտություն իրական ժամանակում ՝ կառավարման վահանակի միջոցով 5” էկրանի վրա։