Blood Collection Needle

Ապրանքի կոդ
Գին

Արյան հավաքման ասեղ

  • Անվտանգ է և հարմարավետ։ Բազմանգամյա ասեղները նվազեցնում են աղտոտման ռիսկը և չեզոքացնում ուղիղ կապը արյան նմուշի հետ

Արյան հավաքման ասեղ

  • Անվտանգ է և հարմարավետ։ Բազմանգամյա ասեղները նվազեցնում են աղտոտման ռիսկը և չեզոքացնում ուղիղ կապը արյան նմուշի հետ
  • Հերմետիկ ասեղ է․ ասեղը փորձանոթից հանելուց հետո փակվում է ռետինե պատյանով
  • Գերբարակ պատերով հարթ և սուր ասեղ է․ այն նվազեցնում է ցավը երակից արյուն վերցնելու ընթացքում և ապահովում է արյան սահուն հոսքը