SMD Blood Collection Vacuum Tubes

Ապրանքի կոդ
Գին

Արյան վակուումային խողովակներ

Երակային արյան վակուումային խողովակ

 

№    1           Ծավալ մլ          Նմուշ մլ                    Ծածկույթի գույն         Չափ

 

Vacuette տեստային խողովակներ շիճուկի կլինիկական հետազոտությունների համար` թանձրուկի ակտիվացնող և առանձնացնող գելով

 

             2.5,4,5,8                   Կարմիր        13×75, 13×100

2

Vacuette PREMIUM տեստային խողովակներ շիճուկի կլինիկական հետազոտությունների համար` թանձրուկի ակտիվացնող և առանձնացնող գելով

 

                          4,5                          Կարմիր          13×75, 13×100

3

Vacuette տեստային խողովակներ շիճուկի կլինիկական հետազոտությունների համար` թանձրուկի ակտիվացնող, ստանդարտ

 

2,3,4,4.5,6,9                    Կարմիր            13×75, 13×100

4

Vacuette PREMIUM տեստային խողովակներ շիճուկի կլինիկական հետազոտությունների համար` թանձրուկի ակտիվացնողով

 

4,4.5,6                            Կարմիր

5

Vacuette տեստային խողովակներ պլազմայի կլինիկական հետազոտությունների համար՝ Li-Heparin-ով և գելով

 

4,5,8                               Կանաչ

6

Vacuette PREMIUM տեստային խողովակներ պլազմայի կլինիկական հետազոտությունների համար՝ Li-Heparin-ով և գելով

 

4                                       Կանաչ                13×75

7

Vacuette տեստային խողովակներ պլազմայի կլինիկական հետազոտությունների համար՝ Li-Heparin-ով, ստանդարտ

 

2,3,4,6,9                           Կանաչ              13×75, 13×100

8

Vacuette PREMIUM տեստային խողովակներ պլազմայի կլինիկական հետազոտությունների համար՝ Li-Heparin-ով

 

                  4,6                                  Կանաչ            13×75, 13×100

9

Vacuette խողովակներ պլազմա ստանալու համար՝ Na-Heparin-ով , ստանդարտ (կլինիկական հետազոտություններ և այլն)

 

4,6,9                              Կանաչ           13×75, 13×100

10

Vacuette տեստային խողովակներ հեմատոլոգիական կլինիկական

հետազոտությունների համար՝ EDTA-K2 –ով , ստանդարտ

 

2,3,4,6                     Մանուշակագույն    13×75, 13×100

11

Vacuette տեստային խողովակներ հեմատոլոգիական կլինիկական

հետազոտությունների համար՝ EDTA-K3 –ով , ստանդարտ

 

1,2,3,4,4․5,5,6,9       Մանուշակագույն    13×75, 13×100

12

Vacuette տեստային խողովակներ մակարդման (coagulation) կլինիկական հետազոտությունների համար՝ 3.2% նատրիումի ցիտրատով (1: 9)

 

1,2,3,3.5                    0.9,1.8, 2.7,3.15        Կապույտ   13×75

13

Vacuette տեստային խողովակներ մակարդման (coagulation) կլինիկական հետազոտությունների համար՝ 3.2% նատրիումի ցիտրատով (1: 9)

 

4,4.5,5,9                    3.6, 4.1, 4.5, 8.1       Կապույտ   13×75, 13×100

14

Vacuette տեստային խողովակներ մակարդման (coagulation) կլինիկական հետազոտությունների համար՝ 3.8% նատրիումի ցիտրատով (1: 9), երկակի պատով

 

2,3,3.5                       1.8,2.7,3.15              Կապույտ     13×75

15

Vacuette տեստային խողովակներ կլինիկական մակարդման (coagulation) հետազոտությունների համար՝ 3.8% նատրիումի ցիտրատով (1: 9), ստանդարտ

 

4,4.5,5,9                   3.6,4.1,4.5,8.1          Կապույտ    13×75, 13×100

16

Vacuette խողովակներ շաքարախտի պլազմայի կլինիկական հետազոտությունների համար՝  NaFluoride Na-ով և  K Oxalate-ով

 

2,4,6                         Մոխրագույն             13×75

17

Vacuette խողովակներ շաքարախտի պլազմայի կլինիկական հետազոտությունների համար՝   Nafluoride, EDTA K3-ով

 

2,4                            Մոխրագույն             13×75

18

Vacuette տեստային խողովակներ կլինիկական մոլեկուլյար դիագնոստիկայի համար՝  EDTA-K2-ով, առանձնացնող գելով

 

 

4,5,8                             Մանուշակագույն       13×75, 13×100

19

Vacuette տեստային խողովակներ՝ կլինիկական գենետիկ և PCR ախտորոշման համար, առանց հավելումների

 

2,4,6,9                          Սպիտակ                       13×75, 13×100

20

Vacuette խողովակներ  ESR կլինիկական հետազոտությունների համար (Westergren մեթոդով) ` 3.2% նատրիումի ցիտրատով (1: 4)

 

1.6,2.9                         Սև