Emed ES 120 Էլեկտրովիրաբուժական միավոր

Ապրանքի կոդ
Գին

Միաբևեռ աշխատանք,

Երկբևեռ աշխատանք,

Էլեկտրաէներգիայի ավտոմատ կարգավորում,

(Spectrum արդյունք) SDS համակարգ,

NEM համակարգ,

Պաշտպանություն ծանրաբեռնվածությունից,

Ոտքի անջատիչի ճանաչում,

Հասանելի է նաև 3-pin միաբևեռ տարբերակով

/2-pin երկբևեռ տարբերակ։

Միաբևեռ կտրում` մաքուր, խառնուրդ,

Միաբևեռ կոագուլյացիա՝ փափուկ, հարկադիր,

Երկբևեռ կոագուլյացիա,

NEM համակարգ,

Ավտոմատ թեստ

Պաշտպանություն գերծանրաբեռնվածությունից,

Էլեկտրաէներգիայի ավտոմատ կարգավորում,

Արդյունքների պարամետրերի իրական ժամանակի մոնիտորինգ,

Միաբևեռ կոագուլյացիա՝ 1-9 մակարդակ, մաքս. 120 Վտ,

Երկբևեռ կոագուլյացիա՝ 1-9 մակարդակ, մաքս. 120 Վտ,

Գեներատորի աշխատանքի հաճախականությունը՝ 333 կՀց։