Emed ES 300 Էլեկտրովիրաբուժական միավոր

Ապրանքի կոդ
Գին

Միաբևեռ և երկբևեռ աշխատանք,

Երկբևեռ ավտոմատ մեկնարկ,

Երկբևեռ ավտոմատ դադար,

PowerStart,

Surgilogic համակարգ,

NEM համակարգ,

Պաշտպանություն գերծանրաբեռնվածությունից։

Միաբևեռ կտրում` մաքուր, խառնուրդ

Միաբևեռ կոագուլյացիա՝ փափուկ, հարկադիր

Երկբևեռ կոագուլյացիա՝ երկբևեռ կոագուլյացիայի ավտոմատ մեկնարկով և դադարեցմամբ,

Միաբևեռ կտրում` 250 Վտ,

Միաբևեռ կոագուլյացիա՝ 150 Վտ,

Գեներատորի աշխատանքի հաճախականությունը՝ 357 կՀց,

NEM համակարգ,

Ավտոմատ Թեստավորում,

Պաշտպանություն ծանրաբեռնվածությունից,

PowerStart,

Surgilogic համակարգ,