Meril OPULENT Cobalt chrome knee implant

Ապրանքի կոդ
Գին

Արդեն 50 տարի է, ինչ Cobalt chrome (CoCr) ծնկի իմպլանտներն օգտագործվում են ծնկի փոխարինման համար։ Ինչևէ, Meril-ը պատենտավորել է նոր տեխնոլոգիա, որը կոչվում է OPULENT BIONIK GOLD KNEE: Այն պարունակում է TiNbN ծածկույթ՝ նվազագույն մաշվածության հատկությամբ, որը 40 %-ով ավելի քիչ է, քան սովորական (CoCr)-ը, ունի ամենապինդ մակերևույթը (8 անգամ ավելի պինդ է, քան CoCr-ը), 2 անգամ ավելի ամուր է, քան նմանատիպ կատեգորիայի այլ իմպլանտները և ունի բիո ամենահամատեղելի, ոչ ալերգիկ մակերևութային հումք։

Արդեն 50 տարի է ինչ Cobalt chrome (CoCr) ծնկի իմպլանտներն օգտագործվում են ծնկի փոխարինման համար։ Ինչևէ, Meril-ը պատենտավորել է նոր տեխնոլոգիա,որը կոչվում է OPULENT BIONIK GOLD KNEE: Այն պարունակում է TiNbN ծածկույթ՝ նվազագույն մաշվածության հատկությամբ, որը 40 %-ով ավելի քիչ է, քան սովորական (CoCr)-ը, ունի ամենապինդ մակերևույթը (8 անգամ ավելի պինդ, քան CoCr-ը), 2 անգամ ավելի ամուր է, քան նմանատիպ կատեգորիայի այլ իմպլանտները և ունի բիո ամենահամատեղելի ոչ ալերգիկ մակերևութային հումք։ Այս ծնկի իմպլանտավորման համակարգը FREEDOM KNEE-ի գիտական հիմքով հույսի ճառագայթ է երիտասարդ և ծեր հիվանդների համար, ովքեր ցանկանում են վայելել ակտիվ, երկարաժամկետ և որակյալ արդյունքը։