Neobone® biphasic synthetic ceramic

Ապրանքի կոդ
Գին

Neobone-ը կիրառվում է ստոմատոլոգիայի մեջ։ Այն hydroxyapatite (75%) և tricalcium phosphate (25%)-ից պատրաստված երկֆազային սինթետիկ կերամիկա է՝ փոխկապակցված մակրո խորշիկավոր փոսիկներով, որը խթանում է նոր ոսկրի աճին։

Neobone-ը կիրառվում է ստոմատոլոգիայի մեջ։ Այն hydroxyapatite (75%) և tricalcium phosphate (25%)-ից պատրաստված երկֆազային սինթետիկ կերամիկա է՝ փոխկապակցված մակրո խորշիկավոր փոսիկներով, որը խթանում է նոր ոսկրի աճին։

Neobone-ը ստոմատոլոգիայում կիրառելու համար ներկայացվում է գնդանման մասնիկների ձևով:

 

Կիրառություն

Neobone-ը նախատեսված է ոսկրային վնասվածքների լիցքերի համար։

CE Mark: CE 0434